Skip to main content

Informazioa

Sexu-indarkerietarako Arreta Integraleko Zentroari buruzko informazioa SIAIZ

Sexu-indarkeriek urratu egiten dituzte emakumeen askatasunerako, osotasun fisiko eta moralerako, berdintasunerako eta duintasunerako oinarrizko eskubideak. Sexu Askatasunaren Berme Integralari buruzko irailaren 6ko 10/2022 Lege Organikoak, Sexu Indarkerian Arreta Espezializatua emateko Zentroak sortzea xedatzen du, eta, horrela, baliabide espezifiko bat bideratuko da bizirik dirauten biktimekiko esku-hartzera. Araudi horren arabera, sexu-indarkeriatzat hartzen dira baimenik gabeko ekintza sexualak edo bizitza sexualaren garapen askea baldintzatzen dutenak, eremu publikoan edo pribatutan; horren barruan sartzen dira sexu-erasoa, sexu-jazarpena eta besteren prostituzioaren esplotazioa, baliabide teknologikoen bidez sexu-indarkeriako ekintzak zabaltzea, baimenik gabeko pornografia eta estortsio sexuala. Halaber, sexu-bizitzan eragina duten jokabideen artean, sexu-indarkeriatzat hartzen dira emakumeen mutilazio genitala, behartutako ezkontza, sexu-konnotazioko jazarpena eta sexu-esplotaziorako salerosketa.

Informazioa eskaintzen dugu:

Aldez aurretik salatu beharrik gabe
Sarbide zuzena edo bideratze bidezkoa
Biktimengan eta bizirik dirautenengan oinarritutako ikuspegia
Espazio segurua eta konfidentziala
Genero-ikuspegiarekin eta intersekzionalitatearekin
Kartela (PDF 1,68 MB)
Kartel elebiduna (PDF 1,50 MB)
Eskuorria (PDF 1,11 MB)